73 Selamet kuşağı akıncıları'ndan manifesto

73 Selamet Kuşağı Akıncıları bir manifesto yayımladı.

73 Selamet Kuşağı Akıncılar Grup Başkanı Ahmet Tanrıverdi yayımlanan manifesto ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Tanrıverdi, akıncılar olarak hedeflerinin hakkı ve adaleti hâkim kılmak, zulmü ve sömürüyü ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.
Tanrıverdi şu ifadelere yer verdi; “İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem’in, yaratıcıdan alarak ortaya koyduğu ilke ve prensiplere karşı çıkılması ile başlayan hak ile bâtıl mücadelesi günümüze kadar gelmiş, kıyamete kadar da devam edecektir. Bu mücadelede Peygamberler hakkın, onlara karşı çıkan Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehil ve Ebu Lehepler ise bâtılın temsilcisi olmuşlardır.

Hakkı temsil eden Peygamberler adalet, aydınlık ve Allah’a kulluk anlayışını bâtılı temsil edenler ise zulmü, sömürüyü, karanlığı ve kula kulluk anlayışını temsil etmişlerdir. Önceki Peygamberlerin ortaya koyduğu hak yolun ilkeleri zamanla değişikliğe uğramış, bozulmuş, Son Peygamber Hz. Muhammed’in getirdiği İslâm’ın ise bozulmadığı, bozulmayacağı ve kıyamete kadar bâki kalacağı bizzat Allah tarafından vaad edilmiştir.

İslâm’ın ilkelerini bozamayacaklarını anlayan bâtılın temsilcileri Müslümanları bozmak, onların yaşayışlarını bâtıla uygun hale getirmek, kimliksiz ve kişiliksiz bir Müslüman tipi oluşturmak için var güçleri ile çalışmışlar bunda da başarıya ulaşmışlardır. 600 yıl boyunca yeryüzünde hakkı ve adaleti hâkim kılan Osmanlı Devletini yıkmışlar, yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni de tamamen yok ederek İslâm’ı yeryüzünden silmenin plan ve projelerini uygulamışlardır.

Bugün bâtıl anlayışın, zulüm ve sömürünün temsilcisi başta ABD olmak üzere batı ülkeleridir. Bu ülkeler, halkı Müslüman olan tüm ülkeleri hegemonyaları altına almışlar, yönetimlerini istedikleri gibi oluşturmuşlar, yıllardır sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik olarak bozmaya, sömürmeye devam etmektedirler. Türkiye’mizi de tam istedikleri kıvama getirme aşamasında iken merhum Adnan Menderes önlerinde taş olmuş onlara bir süre zaman kaybettirmiştir. Yaptıkları bir darbe ile Menderes’i bertaraf eden bu güçlerin önüne bu defa yılmak, yıkılmak bilmeyen Necmeddin Erbakan Hocamız çıkmıştır.

İslâm’ı yok etme projelerini uygulama safhasında iken 1969 yılında Necmeddin Erbakan Hocamız tek başına ortaya atılarak hakkın savunuculuğunu üstlenmiştir. Erbakan Hocamızın mayası Allah’ın izniyle tutmuş, “Hak geldi, bâtıl zail oldu” sancağının altında milyonlar toplanmaya başlamıştır. Erbakan Hocamız 1970 yılında hakkı temsil etmek üzere Milli Nizam Partisi’ni kurmuş o kapatılınca da aynı gaye ile 1972 yılında Milli Selamet Partisi’ni kurmuş ve hakkın hâkimiyeti için var gücüyle çalışmaya başlamıştır. O yıldan itibaren büyük bir azim ve gayretle yaptığı faaliyetler, akan suyun tersine çevrilmesine vesile olmuş, ülkemiz kölelik anlayışından sıyrılarak liderliğe doğru yol yürümeye başlamıştır. İşte bizler, Osmanlı’nın öncü kuvveti olan ve hakkın hâkimiyeti için gayret eden, savaşan Akıncıların ortaya koyduğu ruhu yeniden diriltmeyi hedef alan Milli Selamet Partisi’nin 1973 yılı gençleriyiz. O dönemde taşıdığımız Akıncı ruhu yine Erbakan Hocamızın önderliğinde 1975 yılında Akıncılar Teşkilatı olarak Türkiye genelinde neşvü nema buldu. Akıncılar; ülkemizin o çalkantılı günlerinde anarşiye ve teröre karışmadan yaptığı faaliyetler ile halkımızın ruhuna ve gönlüne hitap ederek ahlâk ve fazilet yolunda hayırlı hizmetler yaptı.

Akıncı ruhunu hiç kaybetmeyen bizler aradan yıllar geçtikten sonra yeniden bir araya gelerek ve kendimize “73 Selâmet Kuşağı Akıncıları” adını vererek Türkiye genelinde binlerce Akıncı ile sosyal medya grubumuzu oluşturduk. 73 Selamet Kuşağı Akıncılarının merkezi, Erbakan Hocamızın merkez yaptığı, “beldeyi muhayyere” dediği ve “Milli Görüş’ün çadırının orta direği” diye vasıflandırdığı Konya’dır.

73 Selamet Kuşağı Akıncılarının hedefi; Hz. Peygamber’in, O’nun varislerinin ve bu yolun son döneminin büyük mücahidi Erbakan Hocamızın hedefi olan hakkı ve adaleti hâkim kılmak, zulmü ve sömürüyü ortadan kaldırmaktır.

73 Selamet Kuşağı Akıncılarının yolu; Müslümanlar arasında hiçbir şekilde ırk, dil, mezhep, meşrep, tarikat ayırımı yapmaksızın kardeşlik ölçüleri içinde bâtılın karşısında, hakkın safında ve yüce dinimiz İslâm’ın ortaya koyduğu ilke ve prensipler içinde yol yürümektir.

73 Selamet Kuşağı Akıncılarının hayat görüşü; hiçbir maddi menfaat içinde olmadan, şahsi çıkar düşünmeden, geleceğe dönük hesap yapmadan Allah’ın rızasına talip olmak, tevhid sancağını yüceltmek, Erbakan Hocamızın “hayat iman ve cihaddır”  prensibiyle hareket etmektir.
73 Selamet Kuşağı Akıncılarının çizgisi; aynı gaye uğrunda faaliyet yapan diğer sivil toplum kuruluşları ile çatışmadan hatta onlarla zaman zaman ortak faaliyetler yaparak uhuvveti ve ümmet birliğini sağlayıcı adımlar atmaktır.

73 Selamet Kuşağı Akıncılarının siyasi yolu; Erbakan Hocamızın ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştirme yolunda olan ve bu yolda azimle, gayretle çalışan, tarihimizin şanlı sahifelerine uygun yol yürüyen, misyon ve vizyonu ile çağlara hakkın ve adaletin mührünü vuran, her alanda yerli ve milli adımlar atan, siyonizmin karşısında şimşek olup çakan, bâtıl güçlerin üstüne yıldırım olup düşen, “önce ahlak ve maneviyat” anlayışı ile dolu görüşlerin, liderlerin yoludur.

73 Selamet Kuşağı Akıncılarının Kızılelması, İslâm Birliğini kurmaktır. Bu amaçla İslâm Ülkeleri arasında; Müslüman Ülkeler Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması, Müslüman Ülkeler Savunma  İşbirliği Teşkilatı’nın kurulması, Müslüman Ülkeler Ortak Pazarı Teşkilatı ve Birliği’nin kurulması, Müslüman Ülkeler Ortak Para Birimi’ne geçilmesi ve Müslüman Ülkeler Kültür  İşbirliği Teşkilatı’nın kurulması yolunda gayret etmek ve Erbakan Hocamızın gayesi olan Yeni Bir Dünya kurulması yolunda çalışmaktır.

73 Selamet Kuşağı Akıncılarının prensibi; yanlış yolda olan, yaşayışları bozuk olan insanımızı, gençlerimizi kazanmak için çalışmak, kişilere değil, yanlış zihniyetlere karşı olmak, her tür ve görüşte olan insanlarımızı kaybetmek yerine onları değerlerimizle buluşturmak anlayışı içinde hareket ederek, toplumumuza İslâm ahlak ve fazilet şuurunu kazandırmak için gayret etmektir. 

Son olarak 73 Selamet Kuşağı Akıncıları yozlaştırılan her türlü sosyal ve kültürel değerlerimizi yeniden asli hüviyetine kavuşturmak için ülke çapında canla başla çalışmaya devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur”