Başkan Gürkan Ocak ayı SAMEKS verilerini değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ocak ayı SAMEKS verileri açıklandı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ocak ayı SAMEKS verileri açıklandı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Başkanı Tekin Gürkan Ocak Ayı SAMEKS Verilerini değerlendirdi.

Başkan Gürkan; “2024 yılı Ocak ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,4 puan ivme kaybetmesine karşın 51,4 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürmüştür. Önceki aya göre 3,3 puan ivme kaybetmesine karşın 54,5 puanda gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, bu dönemde de pozitif görünümünü sürdürmüştür. 3,0 puan azalarak 49,7 puana gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ise, Ocak ayına ilişkin negatif bir görüntü sunmuştur. Sanayi sektöründen gözlenen olumlu seyirde girdi alımları, yeni siparişler ve üretimdeki artışın bu dönemde de sürmesi etkili olurken; hizmet sektörünün durgun görüntüsünde ise iş hacminde kaydedilen düşüş belirleyici rol oynamıştır. Söz konusu gelişmeler neticesinde 51,4 seviyesinde gerçekleşen SAMEKS Bileşik Endeksi, Ocak ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlı bir görünüm arz ettiğine işaret etmiş ve 2024 yılına pozitif bir başlangıç yapmıştır.

SANAYİ SEKTÖRÜ SAMEKS ENDEKSİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 3,3 puan azalarak 54,5 seviyesine gerilemiştir. Önceki aya göre 9,2 puan azalmış olmasına karşın 64,3 puanla güçlü seviyesini sürdüren girdi alımları, sanayi sektöründe olumlu seyrin devam etmesinde belirleyici rol oynamıştır. Bu dönemde 56,7 seviyesinde gerçekleşen yeni siparişlerdeki artış sürerken, önceki aya göre 6,4 puan ivme kaybetmesine karşın 50,5 seviyesinde gerçekleşen üretim alt endeksi de pozitif görünümünü sürdürmüştür. 7,5 puanlık sert bir düşüş yaşayan nihai mal stoku alt endeksi söz konusu döneme ilişkin olumsuz bir görünüm arz etmiş, 5,1 puanlık artışla 53,7 seviyesine yükselen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise firmaların mal ve hizmet tedarikinde gözle görünür bir toparlanmaya işaret etmiştir. Ocak ayına ilişkin istihdam alt endeksi ise önceki aya göre 2,9 puan azalarak 48,2 seviyesine gerilemiş ve böylece bu dönemde sektör genelinde emek talebi, önceki aya kıyasla daralmıştır. Söz konusu gelişmeler neticesinde 3,3 puan azalış kaydeden Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 54,5 seviyesinde gerçekleşerek ekonomik aktivitede canlılığa işaret etmiştir.

HİZMET SEKTÖRÜ SAMEKS ENDEKSİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2024 yılı Ocak ayında önceki aya göre 3,0 puan azalarak 49,7 seviyesine gerilemiştir. Bu dönemde satın alım alt endeksi önceki aya göre 0,8 puan artış kaydederek 65,5 seviyesine yükselmiş ve güçlü görünümünü sürdürmüştür. İş hacmi alt endeksi ise 8,2 puanlık sert düşüşüyle 42,0 seviyesine gerileyerek hizmet sektöründe kaydedilen azalışın belirleyicisi olmuştur. 0,8 puan artış kaydetmesine karşın 48,0 seviyesinde gerçekleşen nihai mal stoku alt endeksi negatif bir görüntü sunarken, 1,2 puanlık azalışla 48,8 seviyesine gerileyen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi de bu dönemde sektörün mal ve hizmet tedarikinde gecikmeler yaşandığına işaret etmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak 1,2 puan azalış kaydeden istihdam alt endeksi 48,8 puana gerilemiş ve sektördeki emek talebine yönelik olumsuz bir görüntü arz etmiştir. Söz konusu gelişmeler neticesinde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 49,7 puanlık seviyesiyle Ocak ayına ilişkin negatif bir görüntü sunmuştur.

Geçtiğimiz yılı 54,8 puanla kapatan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 2024 yılına da pozitif bir başlangıç yaparak referans değer üzerindeki seyrini sürdürmüştür. Söz konusu pozitif eğilimin başat faktörü sanayi sektöründe gözlenen canlılık olurken, hizmet sektörü ise durgun bir görüntü sunmuştur. Sanayi sektöründe yeni siparişlerin pozitif görünümünün sürmesi, girdi alımları ve üretim artışını desteklemiştir.

Hizmet sektöründe ise iş hacmi son 12 ayda 11’inci kez referans değer altında kalmıştır. Bu dönemde her iki sektörde de istihdam alt endeksinin azalış kaydetmesi, 2024 yılında emek talebinin daralabileceğine dair olumsuz bir işaret sunmuştur.