• Haberler
  • Sağlık
  • Dr. Öğretim Üyesi Tuncer: 'halk sağlığı, sağlığı geliştirmeyi amaç edinmiştir'

Dr. Öğretim Üyesi Tuncer: 'halk sağlığı, sağlığı geliştirmeyi amaç edinmiştir'

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısı ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Kevser Tuncer, açıklamalarda bulundu.

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısı ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Kevser Tuncer, açıklamalarda bulundu. 

Dr. Tuncer, amacın halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine ve bu alanda yapılan çalışmalara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu, bu yılki temalarının ise “Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda Halk Sağlığı” olduğunu ifade etti.Dr. Öğretim Üyesi Tuncer: 'halk sağlığı, sağlığı geliştirmeyi amaç edinmiştir'

Dr. Öğretim Üyesi Kevser Tuncer, “Halk Sağlığı, hastalıkları önlemeyi, yaşamı uzatmayı ve sağlığı geliştirmeyi amaç edinmiştir. Halk sağlığı organize edilmiş çalışmalarla, çevre sağlık koşullarını düzelterek, bireylere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlayarak, her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün arttırılmasını sağlayan bir bilim ve sanattır. Bu kapsamda tek sağlık kavramı ile insan hayvan ve çevre sağlığının bütünlüğünü önem kazanmaktadır. Hastalıklar ile ilgili her türlü sağlık eğitimi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındadır. Halk Sağlığı tanımında vurgulanan hastalıkların önlenmesi, yaşamın uzatılması ve sağlığın geliştirilmesi ancak koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum içerisinde yaygınlaştırılmasıyla mümkün olacaktır. Kronik hastalıkların ve sonuçlarının azaltılmasının önemli bir halk sağlığı hedeflenmekte ve risk gruplarının izlemleri, aşılamalar, kanser ve diğer kronik hastalıkların taramaları, HIV/AIDS, viral hepatitler gibi bulaşıcı hastalık taramaları, sağlıklı olma ve hastalıklarla ilgili her türlü sağlık eğitiminin koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındadır” dedi.Dr. Öğretim Üyesi Tuncer: 'halk sağlığı, sağlığı geliştirmeyi amaç edinmiştir'