Elazığ Belediyesi'nin 2024 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi belli oldu

Elazığ Belediye Meclisi,2024 mali yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Elazığ Belediyesi'nin tahmini geliri 4 milyar 577 milyon TL olurken tahmini gideri ise 5 milyar 575 milyon TL oldu. 2024 yılı mali tahmini bütçesi kabul edildi.

Elazığ Belediye Meclisi, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Başkanlığında 2024 yılı mali bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Belediye Başkanı Şerifoğulları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde anarken; İsrail’in Filistin’e yaptığı zulme de tepki gösterdi.

Göreve geldikleri günden itibaren, şehrin daha iyi yarınları için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Şerifoğulları, vadettikleri projelerin % 95’ni tamamladıklarını söyledi.Elazığ Belediyesi'nin 2024 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi belli oldu

Başkan Şerifoğulları’nın konuşmasının ardından Plan bütçe komisyonu tarafından hazırlanan 2024 mali yılı bütçe görüşmelerine geçildi. Açıklanan gelir gider bütçesinde Elazığ Belediyesi’nin tahmini geliri 4 milyar 577 Milyon TL olurken tahmini gideri ise 5 milyar 575 Milyon TL oldu.

Öte yandan açıklanan bütçe tablosunda Elazığ Belediyesi’nin en çok ve en az bütçe ayırdığı birim müdürlükleri de belli oldu. Buna göre Elazığ Belediyesi 2024 yılı için en çok bütçeyi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne ayırdı. En az bütçe ise Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne ayrıldı. 2024 yılı mali tahmini bütçesi kabul edildi.

2024 MALİ YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

Özel Kalem Müdürlüğü - 16.202.000.00 TL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü – 1.108.090.000.00 TL

Bilgi İşlem Müdürlüğü - 26.350.000.00 TL

Yazı İşleri Müdürlüğü - 8.400.000.00 TL

Hukuk İşleri Müdürlüğü - 4.500.000.00 TL

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 16.100.000.00 TL

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - 34.575.000.00 TL

Kentsel dönüşüm müdürlüğü – 172.580.000.00 TL

Fen İşleri Müdürlüğü - 473.000.000.00 TL

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - 54.000.000.00 TL

İtfaiye Müdürlüğü - 56.255.000.00 TL

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü - 96.736.000.00 TL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü - 222.000.000.00 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü - 86.320.000.00 TL

Veteriner İşleri Müdürlüğü - 30.695.000.00 TL

Zabıta Müdürlüğü - 54.450.000.00 TL

Etüt Proje Müdürlüğü - 9.110.000.00 TL

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü – 1. 245.105.000.00 TL

Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü – 122.110.000.00 TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü - 633.336.000.00 TL

Mezarlıklar Müdürlüğü - 27.140.000.00 TL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü - 497.000.000.00 TL

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – 2.756.000.00 TL

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü - 487.175.000.00 TL

Yapı Kontrol Müdürlüğü -  84.815.000.00 TL

Teftiş Kurulu Müdürlüğü – 6.200.000.00 TL

GENEL TOPLAM TAHMİNİ GİDER: 5.575.000.000.00 TL

2024 MALİ YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ

Vergi gelirleri – 250.610.000.00 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - 320.995.000.00 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler - 70.210.000.00 TL

Diğer Gelirler – 2.744.675.000.00 TL

Sermaye Gelirleri – 1.190.000.000.00 TL

Red ve İadeler(-) / -125.000.00 TL

GENEL TOPLAM TAHMİNİ GELİR 4.577.000.000.00 TL

2024 MALİ YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

Personel Giderleri – 395.625.000 TL

SGK Primleri - 53.750.000 TL

Mal ve Hizmet Alımı - 2.694.405.000 TL

Faiz Giderleri – 138.100.000. TL

Cari Giderleri – 104.360.000 TL

Sermaye Giderleri – 1.682.160.000 TL

Sermaye Transferleri – 45.100.000 TL

Yedek Ödenekler - 461.500.00 TL

GENEL TOPLAM TAHMİNİ GİDER 5.575.000.000 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

İç Borçlanma – kesinleşen bütçe 328.000.000.00

Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman - kesinleşen bütçe 328.000.000.00

İller Bankası - kesinleşen bütçe 328.000.000.00

Borçlanma - kesinleşen bütçe 328.000.000.00

Dış borçlanma 670.000.000.00

Diğer yükümlülükler 670.000.000.00

Diğer 670.000.000.00

Borçlanma 670.000.000.00

GENEL TOPLAM - KESİNLEŞEN BÜTÇE 998.000.000.00