FÜ Hastanesi'nde '26 Ekim hasta hakları günü' etkinliği

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 26 Ekim Hasta Hakları Gününe yönelik etkinlik düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Eğitim Birimi tarafından 26 Ekim Hasta Hakları Gününe yönelik farkındalık oluşturmak amacı ile bir etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.FÜ Hastanesi'nde '26 Ekim hasta hakları günü' etkinliği

KÖSESOY: “HASTA HAKLARI İLE İLGİLİ İLK SOMUT GELİŞME 1970 YILINDA GÜNDEME GELMİŞTİR”

26 Ekim Hasta Hakları Gününe yönelik etkinlikte konuşan Fırat Üniversitesi Hastanesi Hasta İletişim Biriminden, sosyal çalışmacı Berra Cansız Kösesoy, hak kavramının hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetkileri ifade ettiğini, hasta haklarının ise temel insan haklarının sağlık alanına yansıması olduğunu dile getirdi. Kösesoy; “Hasta hakları ile ilgili ilk çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri’nde başladı kabul edilmektedir. 1900’lü yılların başından bu yana hastaların hastanelere karşı açtığı seri davalardan sonra 1972’de Amerika Hastaneler Birliği, “Hasta Hakları Bildirgesi’ni yayınladı, daha sonra uluslararası birçok bildirge ile hasta hakları kavramının gelişimini sürdürdü ve 1970’li yılların başında ilk somut gelişmelerin gündeme geldi. 1998 yılında hasta haklarını somut olarak göstermek, sağlık hizmetinin verildiği her yerde, sağlık hizmetini alan herkesin faydalanmasını, hak ihlallerinden korunmasını, gerekirse hukuki yollara başvurabilmesini sağlamak amacı ile hasta hakları yönetmeliği yayınlandı” dedi.FÜ Hastanesi'nde '26 Ekim hasta hakları günü' etkinliği

KILIÇ: “HASTA HAKLARI TÜRKİYE’DE 1980’Lİ YILLARIN SONUNDA TARTIŞILMAYA BAŞLANDI”

Etkinlikte konuşan Fırat Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Avukatı Ahmet Kılıç, hasta haklarının sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletler arası anlaşmalar, kanun ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklar olarak ifade edildiğini söyledi. Kılıç, “Hasta haklarının tarihçesi, Dünya Tabipler Birliğinin 1981 yılında yayımladığı Lizbon Bildirgesi, 1990 yılında Dünya Tabipler Birliğinin insan hakları konusundaki kararı, 1994 yılındaki Amsterdam Bildirgesi ve son olarak 1995 yılındaki Bali Bildirgesidir. Hasta hakları Türkiye’de 1980’li yılların sonunda tartışılmaya başlandı ancak Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sağlık hizmetlerini düzenlemek üzere yürürlüğe giren yasal düzenlemelerde temel insan hakları çerçevesinde bazı hasta haklarına da yer verildi” dedi. FÜ Hastanesi'nde '26 Ekim hasta hakları günü' etkinliğiFÜ Hastanesi'nde '26 Ekim hasta hakları günü' etkinliğiFÜ Hastanesi'nde '26 Ekim hasta hakları günü' etkinliği