İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları sürüyor

İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları üçüncü birleşim ile devam etti.

İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları üçüncü birleşim ile devam etti.

Meclis başkanlığını İbrahim Şerbetin yaptığı oturumda gündem maddeleri ve önergeler görüşüldü.İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları sürüyor

Mecliste ilk olarak, 2023 yılı bütçesine 159 Milyon TL ek ödeneğin ek bütçe gelir kaydının yapılarak ilgili harcama kalemlerine aktarılması ile ilgili hazırlanan plan ve bütçe komisyonu inceleme raporu görüşüldü. Madde oy birliği ile kabul edildi.

Birleşim gündem maddeleri ve önergelerin görüşülmesi, ilgili komisyona havalesi ve oylamaya sunulup karara bağlanması ile devam etti.İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları sürüyor