• Haberler
  • Güncel
  • Müdür Erman: 'huzurlu bir toplum için kayıt dışı çalışmayın, çalıştırmayın'

Müdür Erman: 'huzurlu bir toplum için kayıt dışı çalışmayın, çalıştırmayın'

Elazığ Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Sıtkı Erman, 2023 yılı Rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında kayıt dışı istihdam ve sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.

Elazığ Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Sıtkı Erman, 2023 yılı Rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında kayıt dışı istihdam ve sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.

SGK İl Müdürü Erman, Kayıt dışı istihdamın kişilerin güvenceden uzak yaşamasına sebep olduğunu belirterek; “Kayıt dışı istihdam devletin vergi ve gelir kaybına yol açmakta daha da önemlisi kişilerin sosyal korumadan ve güvenceden uzak yaşamasına neden olmaktadır. Kayıt dışı çalışma alışkanlığının azalması kuşkusuz onu yaratan sebeplerin ortadan kaldırılması ile mümkün olacaktır” dedi.

“ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN HERKES KANUNEN MUTLAKA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE DÂHİL OLMAK ZORUNDADIR”

Elazığ Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Sıtkı Erman; “Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi, asgari bir gelir düzeyi sağlamayı ve kişileri mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik nitelikteki risklere karşı korumayı ve bu risklerden doğan zararları gidermeyi amaçlayan sistemdir. Çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dâhil olmak zorundadır. Çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini işverenden isteme ve yerine getirilmediği takdirde yasal yollara başvurma haklarına sahiptir. İşverenler açısından da; gerek kendisini gerekse yanında çalıştırdığı kişileri sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır” dedi.Müdür Erman: 'huzurlu bir toplum için kayıt dışı çalışmayın, çalıştırmayın'

“İHBAR VE ŞİKAYETLER İÇİN ALO 170’İ 7 GÜN 24 SAAT ARAYABİLİRLER”

“Çalışanların, çalışmalarının işverenler tarafından bildirilip bildirilmediğini veya hangi kazanç seviyesinden bildirildiğini kısa sürede öğrenebileceği birçok yol vardır” diyen İl Müdürü Erman; “Çalışanlar sigortasız çalıştırıldıklarını ya da ücretlerinin veya çalışma sürelerinin eksik bildirildiğini düşündüklerinde, ihbar ve şikayetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna şu yollarla iletebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi “ALO 170” i 7 gün 24 saat arayabilir. En yakın sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine şikâyetleri iletebilir, sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve hangi kazanç seviyesinden bildirildiği kısa sürede öğrenilebilir. Her türlü istek, şikâyet, ihbar, görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden de yapabilir.” Dedi.

“HUZURLU BİR TOPLUM, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYIN, ÇALIŞTIRMAYIN”

Sigorta prim teşviklerine de değinen Erman; “Sigorta primi teşvikleri, ülkemizde istihdamın ve üretimin arttırılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, engelli istihdamının artırılması, genç ve kadınların işgücüne katılımının artırılması gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede Devletçe karşılanması anlamına gelmektedir. Genel olarak uygulanan bu teşviklerden yararlanabilmeleri için işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmamak, SGK’ya verilmesi gereken bildirgeleri zamanında vermek, primlerini düzenli ve zamanında ödemek, sahte sigortalı bildiriminde bulunmamak gibi temel yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında her bir teşvik uygulaması için farklı bazı özel şartlar da söz konusudur. Devlet, teşvikin türüne göre sigorta primi işveren hissesi veya sigortalı hissesi ile birlikte işveren hissesinin tamamına kadarını karşılayarak işverenlerin maliyetleri önemli ölçüde düşürmelerini sağlamaktadır. İşverenimize ve sigortalımıza diyoruz ki huzurlu bir toplum, güçlü bir Türkiye için kayıt dışı çalışmayın, çalıştırmayın” dedi.