TKDK Elazığ il koordinatörlüğü'nden IPARD II 13. Başvuru çağrısı

TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği eş finansmanı ile yürütülen IPARD II Programı kapsamında 13. başvuru çağrı ilanına çıkıldı.

TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, amaçlarının 13.Çağrı Dönemi’nde Elazığ’ı desteklerden en fazla olacak şekilde faydalandırmak olduğunu söyledi.

TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz’ın yaptığı açıklamada;  “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri adı altında Süt Üreten Tarımsal İşletmeler, Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler, Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler ve Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler % 60 ile % 80 arasında değişen oranlarda desteklenirken, “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden ise Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına % 50 ile % 60 arasında hibe desteği sağlanacaktır. Bu çağrı döneminin en önemli özelliği yapım işi desteklenmeyecek, yalnızca makine ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteklenecektir. TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü olarak her çağrı döneminde olduğu gibi 13.Çağrı Dönemi’nde de Elazığ’ımızı bu desteklerden en fazla olacak şekilde faydalandırmak en önemli amacımız. Ancak bunun yanı sıra hazırlanan projelerin nitelikli ve katma değerli olmasını arzuluyoruz. Bu şehirde yatırım yapmak isteyen herkesi Kurumumuza bekliyorum. 13.Çağrı Dönemi’nin toplam bütçesinin 20 milyon Avro olduğunu, “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında hazırlanacak projelerin son teslim tarihi 28 Eylül, “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında hazırlanacak projelerin ise son teslim tarihi 12 Ekim” dedi.