Türkiye Kamu müteahhitleri platformu'ndan fiyat artışlarına yönelik açıklama

Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu, öngörülemeyen fiyat artışlarının kamu ihalelerine ve kamu müteahhitlerine etkisine yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada kamu müteahhitlerinin beklenti ve talepleri de sıralandı.

Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu, son yıllarda ortaya çıkan pandemi salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve döviz kuru artışı neticesinde yaşadıkları sorunları ve sorunların çözümüne yönelik beklentilerini açıklama olarak yayınladı.

Açıklamada ekonomideki dalgalanmaların kısa bir sürede gerçekleşmesinin maliyetleri 5 kat arttırmasına ve müteahhitlerin %500 zarar ile iflasa sürüklenmesine neden olduğunu belirtildi. Ayrıca bu süreçte devletin 2 defa yasa değişikliği ile ek fiyat farkı düzenlemesinin sorunların çözümü noktasında etkili olmadığı vurgulandı.

Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu Başkanı Sezgin Yalçınkaya; “Öngörülemeyen ve değiştirmeye gücümüzün yetmediği, gerek pandemi salgını gerek Ukrayna – Rusya savaşı ve ardından yaşanan deprem felaketi neticesinde aşırı ve ani fiyat artışları ışığında Malzeme tedarik sürelerinin 1 haftalık sürelerden 9-10 haftalara kadar uzaması, yapım işlerinde gecikmelere, gecikmeler neticesinde de süre yetersizliği sebebi ile birçok kamu müteahhidi gecikme cezalarına maruz kalmıştır. Gecikme cezalarına rağmen işi tamamlama gayretinde olan kamu müteahhitleri bu öngörülemez fiyat artışları karşısında işlerini bitirememiş, İdareler tarafından teminatları irad kaydedilmek sureti ile yasaklanmış ve ikmal ihaleleri neticesinde rücu davalarına maruz kalmıştır. Müteahhitlerin de mağdur olduğu bu öngörülemez ortamda, yargı organları üzerindeki yükün azaltılması, ihalelerde rekabetin sağlanarak daha makul fiyatlarda işlerin ifa edilebilmesi neticesinde devlet ekonomisine katkı sağlanması adına yasaklanan firmalara sicil affı verilmek sureti ile yasaklılıkların kaldırılması, rücu davalarının iptali ve irad kaydedilen teminatların iadesinin sağlanması Ülkemiz yatırımlarının devamlılığı, sürekliliği ve ekonomik kazanç açısından son derece önemlidir.” İfadelerini kullandı.